Меню

Регіони України: цінності, особливості розвитку та національний потенціал

Дослідження проведено  Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology Service» з 25 грудня 2014 року по 15 січня 2015 року на замовлення Міжнародного центру перспективних досліджень в 11 регіонах України. Всього опитано 4413 респондентів (по 400 в усіх регіонах України, на Закарпатті та Буковині – 401, в Центрі – 402, на Поліссі – 410).

Розробники проекту виокремили 11 історичних регіонів для опитування: 1.Волинь(Волинська та Рівненська області); 2.Галичина(Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області); 3.Південний Захід(Закарпатська та Чернівецька області); 4.Поділля(Вінницька та Хмельницька області); 5.Полісся(Житомирська, Київська, Сумська та Чернігівська області); 6.Центр(Черкаська, Кіровоградська та Полтавська області); 7.Слобожанщина(Харківська область); 8.Нижнє Подніпров’я(Дніпропетровська та Запорізька області); 9.Причорномор’я(Миколаївська, Одеська та Херсонська області); 10.Донбас(Донецька область); 11.м. Київ Опитування в Луганській області та анексованому Криму не проводилось. В опитуванні застосовувалась квотна вибірка, яка за областями, типами поселень, віком та статтю репрезентує населення виділених регіонів України віком від 18 років. Максимальна похибка вибірки по кожному регіону не перевищує 5,0%. Для аналізу ситуації в Україні загалом використовується «зважений» масив відповідно до  пропорцій кожного регіону в населенні України (18+). Максимальна похибка вибірки національного масиву (з урахуванням зважування) не перевищує 1.8%. ***

Оцінки основних подій історії України та історичних діячів

Проведене дослідження показало, що твердження про те, що в різних регіонах України принципово відрізняються моделі історичної пам’яті, не відповідає дійсності, хоча історична пам’ять  і є досить суперечливою. ·     Найбільш позитивно громадяни України оцінили такі історичні події, якПеремога СРСР у війні 1941–1945 рр. проти третього Рейху (84,0% позитивних відповідей), Хрещення Русі 988 року (74%), проголошення незалежності України (71%) та національно-визвольну війну під проводом Гетьмана Богдана Хмельницького (69%). ·     При цьому слід відзначити, що у ставленні до цих подій в історії України позитивні оцінки суттєво переважають над негативними в усіх регіонах України. У ставленні до Перемоги СРСР у війні проти третього Рейху (найбільше на Донбасі – 96,5%, найменше на Поліссі – 69%). У ставленні до Хрещення Русі (найбільше на Волині – 88%, найменше у м. Києві – 62%). У ставленні до національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького (найбільше на Галичині – 85,5% та Нижньому Подніпров’ї – 85%, найменше на Закарпатті та Буковині – 52,5%). У ставленні до проголошення незалежності України (найбільше на Галичині – 97%, найменше на Донбасі – 40%, хоча і в цьому регіоні позитивні оцінки переважають негативні (32%)). Таким чином, ці події в історії України різних історичних періодів її розвитку об’єднують більшість громадян усіх регіонів України. ·     Більшість громадян України позитивно оцінюють також такі історичні події, якУгода про асоціацію з ЄС 2014 р. (56%), Майдан 2013–2014 років (44%), Заснування  першої Січі Дмитром Вишневецьким на о. Хортиця (55%), Перемога над військами Наполеона у французько-російській війні 1812 року (53%), Лютнева революція 1917 року в Російській імперії та утворення Української народної республіки (УНР) (50%) та написання П.Орликом Конституції (54%), розпад Радянського Союзу (52%). Однак у ставленні до цих подій в історії України різниця між регіонами досить значна, а у деяких випадках прямо протилежна. Особливо це стосується розпаду СРСР, Майдану 2013–2014 років та Угоди про асоціацію з ЄС 2014 року, тобто сучасних історичних подій. ·     Так, у ставленні до розпаду СРСР у 1991 році позитивне ставлення переважає у більшості регіонів (найбільше на Галичині – 88%), але у трьох регіонах негативні оцінки переважають позитивні (Донбас – 70% проти 12%, Слобожанщина – 52% проти 31%, Подніпров’я – 49% проти 39%).  У ставленні до Майдану 2013–2014 років позитивні оцінки переважають у більшості регіонів (від 94% на Галичині до 51% в Причорномор’ї), але в тих же трьох південно-східних регіонах (Донбас – 69% проти 12%, Слобожанщина –55% проти 36%, та Нижнє Подніпров’я – 47% проти 44%) переважають негативні оцінки. У ставленні до Угоди про асоціацію з ЄС також позитивні оцінки  переважають у більшості регіонів (від 94,5% на Галичині до 51% в Причорномор’ї), але в двох регіонах (Донбас – 69% проти 18% та Слобожанщина – 41% проти 34%) переважають негативні оцінки цієї події. ·     Відносна більшість громадян України також позитивно оцінюєУтворення Української Радянської Соціалістичної республіки (47% проти 20%), Утворення УПА в 1942 р. (40% проти 31%), остаточне звільнення української частини Русі литовсько-руськими військами після битви 1362 року на Синіх водах (42% проти 3%), заснування організації українських націоналістів (ОУН) в 1929 р. (37% проти 31%), Помаранчеву революцію 2004 року (44% проти 35%), наслідки  Переяславської ради (33% проти 24%), Берестейську церковну унію (заснування Греко-католицької церкви) (30% проти 7%), перемога українсько-кримсько-татарських військ над військами Московського царства під Конотопом у 1659 році (41% проти 7% ).  Але ці події (окрім визволення української частини Русі князем Ольгердом в 1362 році від монголо-татар) дуже по-різному сприймаються в регіонах України. Так зване об’єднання України з Росією після Переяславської Ради переважно позитивно оцінюється населенням Нижнього Подніпров’я (53% проти 11%), Донбасу (41% проти 2%), Слобожанщини (36% проти 10%), Причорномор’я (37% проти 10,0%), Закарпаття і Буковини (42% проти 15,5%), а явно негативні оцінки переважають тільки на Галичині (65% проти 12%) та Волині (61% проти 11%). Утворення УРСР в 1917 році в Харкові переважно позитивно оцінюють в усіх регіонах України, окрім Галичини (55% – негативно, 18% – позитивно) та Волині (45,5% – негативно та 21,5% – негативно). А ось у ставленні до заснування ОУН в 1929 році та УПА в 1942 році зараз ситуація в регіональних оцінках виглядає по-іншому. Позитивні оцінки щодо  ОУН та УПА вже переважають у «помаранчевих» регіонах України (Волинь, Галичина, Закарпаття, Буковина, м. Київ, Центр, Поділля, Полісся), а негативні в південно-східних регіонах (Донбас, Нижнє Подніпров’я, Причорномор’я, Слобожанщина). Така сама регіональна диференціація оцінок спостерігається стосовно Помаранчевої революції 2004 року. Тобто, такі історичні події, як створення ОУН та УПА, а також Помаранчева революція 2004 року, як і раніше ділять Україну на дві великі частини. ·     Найменш позитивно з включених до опитування подій респонденти оцінили Проголошення Російської імперії 1721 року (26% – позитивно і 24% – негативно). Але регіональні відмінності в цьому питанні були дуже значні (на Донбасі 55% оцінили цю подію  позитивно та 1% – негативно, а на Галичині 53% – негативно та 6% – позитивно). ·     Досить строкатими та неоднозначними, як показало опитування, є і оцінки найбільш позитивних та негативних політичних діячів України. Так,найбільш позитивносеред включених в опитування 18 історичних діячів різних періодів історії громадяни Україниоцінюють князя Ярослава (Мудрого) – 33%, Богдана Хмельницького – 32%, князя Володимира (Великого) – 31% та Михайла Грушевського – 19%,тобто діячів дуже далекого чи далекого минулого. З сучасних історичних діячів найвищу оцінку дістав чинний Президент Петро Порошенко – 10%, який посідає сьому позицію, а найменше позитивних оцінок здобули Віктор Ющенко – 2% та Віктор Янукович – 2%. Регіональні відмінності в оцінці політичних діячів порівняно незначні. Але на Галичині (перше місце) та Волині (друге місце) до переліку найбільш позитивних діячів поряд з князем Володимиром (Великим) та Ярославом (Мудрим), Б.Хмельницьким та М.Грушевським входить ще йСтепан Бандера. На Закарпатті та Буковині досить низько оцінюють Богдана Хмельницького (нижче, ніж П.Порошенка), на Слобожанщині з числа лідерів випадає М.Грушевський, але додається цар Петро І, а на Донбасі цар Петро І (30%) взагалі є лідером серед усіх вміщених до опитування історичних діячів. ·     Оцінки негативних персонажів української історії показують, що безперечним «лідером» серед них є екс-Президент В.Янукович (54%) і далі йдуть – Йосип Сталін (39%), Віктор Ющенко (25%), Володимир Ленін (23%) та Степан Бандера (20%). Чимало оцінок як негативні діячі отримали і Петро Порошенко (15%) та Леонід Кучма (12%). Тобто, негативними персонажами є діячі сучасності та недалекого минулого. Регіональні відмінності в оцінках негативних діячів порівняно незначні. Так з п’ятірки лідерів негативу на Волині та Галичині випадає Віктор Ющенко, а додається цар Петро І, на Закарпатті та Буковині В.Ленін оцінюється більш негативно, ніж Й.Сталін, на Слобожанщині Степан Бандера розглядається як більш негативний діяч, ніж В.Ленін, як і на Нижньому Подніпров’ї та Причорномор’ї. Зовсім інша ієрархія негативних персонажів історії виявлена на Донбасі. Тут лідером є Степан Бандера (45%), потім В.Ющенко (40%), П.Порошенко (38%) та Віктор Янукович (25%). А Сталін та Ленін не вважаються негативними персонажами. Тобто, Донбас перебуває під впливом міфу про «бандерівців».

Державні та культурно-мовні ідентифікації громадян

Проведене опитування показало, що уявлення про існування двох майже рівних в Україні ідентифікацій – української та російської – не відповідає дійсності. ·       Українську державу вважають близькою  95% опитаних (при цьому для 73% громадян українська держава є дуже близькою), а  українська мова та культура так само близька для  95% населення (для 71% вона є дуже близькою), тоді як з російською державою відчувають близькість 57% (і тільки для 23% вона є дуже близькою), а з російською мовою і культурою 67% (для 29% вона є дуже близькою). ·       І все ж російська мова та культура є досить близькими для громадян України, навіть  порівняно з білоруською мовою і культурою (вона є близькою тільки для 38%, а далекою для 55%), польською мовою і культурою (вона є близькою для 19%, а далекою для 71,5%), не говорячи вже про угорську мову і культуру (є далекою для 82%) та румунською мовою і культурою (81%). ·     Розглядаючи державну та культурну ідентифікацію громадян різних регіонів України слід відзначити, що українську державу вважають своєю (близькою) 100% жителів Галичини (з них 92% – дуже близькою),  99% – Волині (з них 77,5% – дуже близькою), 99% – Буковини та Закарпаття (з них 85% – дуже близькою), 96% – Поділля (з них 88% – дуже близькою), 93% – Центру (з них 75% – дуже близькою), 93% – Полісся (з них 78% – дуже близькою), 96% – Нижнього Подніпров’я (з них 80% – дуже близькою), 96% м. Києва (з них 74% – дуже близькою), 99% Причорномор’я (з них 63% – дуже близькою), 91% – Слобожанщини (але тільки 48% – дуже близькою) та 88% – Донбасу (49% – дуже близькою). ·     Аналогічна ситуація спостерігається і в ідентифікації громадян різних регіонів з українською культурою та мовою (від 100% – на Галичині до 90% – на Донбасі вважають її близькою для себе). Різниця в ідентифікації з українською державою та культурою (мовою) на Слобожанщині та Донбасі  порівняно з іншими регіонами полягає у тому, що в цих регіонах  значно менше тих, хто вважає їх «дуже» близькими, а значно більше – тих, хто вважає «значною мірою» близькими. ·     Складніша ситуація з ідентифікацією з російською державою в регіонах України. Адже на Донбасі з нею ідентифікують себе 95% громадян (із них для 53% вона дуже близька), в Нижньому Подніпров’ї – 73,5% (для 32% вона дуже близька), в Причорномор’ї 73,5% (для 27% вона дуже близька), на Слобожанщині – 56% (для 13% вона дуже близька). І навіть на Південному Заході, Поділлі, Поліссі та м. Києві російська держава близька для майже половини громадян (хоча дуже близька для 13–25%). І це попри рік військового протистояння. Російська держава є чужою тільки для більшості громадян Галичини (74%) та Волині (56%). ·     Ще складнішою є ситуація щодо ідентифікації громадян різних регіонів України з російською мовою та культурою, яка є близькою для абсолютної  більшості громадян Донбасу – 97% (із них для 60% вона дуже близька), Слобожанщини – 89% (для 28,5% вона дуже близька), Нижнього Подніпров’я – 84% (для 39% вона дуже близька) та Причорномор’я – 81% (для 37% вона дуже близька). Російська мова і культура є близькою для більшості громадян Закарпаття та Буковини – 67% (із них для 17% вона дуже близька), Поділля – 65% ( для 39,5% – дуже близька), м. Києва – 65,5% (для 19% – дуже близька), Центру – 54% (для 13% – дуже близька), Полісся  55% (для 20% – дуже близька), Волині – 53,5% (для 6,5% – дуже близька). І тільки для мешканців Галичини вона переважно є далекою (71%). Таким чином, у більшості регіонів України ми маємо справу з подвійною культурною (українська і російська) ідентифікацією, в частині – з подвійною державною ідентифікацією. І хоча українська ідентифікація переважає у всіх регіонах над російською (окрім Донбасу), однак наявність двох ідентифікацій у всіх регіонах України (окрім Галичини), особливо в південно-східних регіонах, створює значні труднощі в проведенні культурної та інформаційної політики в умовах військового протистояння з Росією. Україна – єдина чи роз’єднана? ·    Абсолютна більшість населення України вважає себе передусім громадянами України – 67.5%. Регіональна ідентифікація виражена значно менше –  12% вважають себе передусім жителями свого регіону і ще 10% – свого села чи міста. До громадян  колишнього СРСР відносіть себе менше 3% і лише 0.3% зараховують себе до громадян Росії. ·     Деякі регіони вирізняються більш високим рівнем регіональної ідентифікації: це насамперед Донбас та Південний Захід (Закарпатська та Чернівецька області). На Донбасі передусім громадянами України себе вважають 38% жителів, 35% – жителями Донбасу, 10% – жителями своїх міст, 9% – громадянами світу і ще 5% – громадянами СРСР (показово, що громадянами Росії – лише 0.3%).  На Південному Заході 38% жителів вважають себе насамперед громадянами України, 27% – жителями своїх міст, 22% – жителями свого регіону, а 6% – громадянами світу. ·    Лише 5% українців хотіли б, аби регіон, у якому вони проживають, відділився від України,з них 3% віддали б перевагу незалежному існуванню регіону, а 2% – приєднанню до іншої держави.  Бути в складі федеративного округу хотіли б 8%. А в основному громадська думка поділяється між двома можливими варіантами: бути їхньому регіону в складі унітарної України з існуючими повноваженнями (33%) чи бути у складі унітарної України з розширеними повноваженнями (46%). Власне, однозначно підтримують нинішній статус свого регіону лише на Галичині (70%), чітко виражено наміри щодо розширення повноважень їхніх регіонів на Південному Заході (61.5%), Слобожанщині (43%), Придніпров’ї (60%), Причорномор’ї (60%). У решті регіонів громадська думка ділиться майже навпіл між цими двома перспективами – залишати регіону нинішні повноваження чи збільшувати? Така поділена думка характерна для Волині (44% за нинішні повноваження і 48% – за збільшені), Поділля (44% і 47%), Центру (35% та 48%), Полісся (40% і 36%), Києва (38% та 44%).  Дуже складна ситуація на Донбасі: за відділення регіону від України виступає 35% жителів, із них 20% хотіли б вийти зі складу України та стати незалежним регіоном, а 15% – приєднатися до іншої держави. З іншого боку, решта (58%) хотіли б, щоб Донбас залишався в Україні: 30% – у статусі автономного округу у складі федеративної України і ще 30% – у складі унітарної України, але з більшими повноваженнями, а 2% влаштовують нинішні повноваження регіонів. ·    Лище 11.5% українців згодні, щоб Донбас вийшов зі складу України, найбільше таких – на Донбасі (37%).  Лише 7% українців згодні, щоб Галичина вийшла зі складу України, найбільше таких – на Донбасі (16%), найменше – на Волині (0.5%) та Галичині (1%).   Що може  роз’єднати і що може об’єднати Україну? ·    Головними чинниками, що  можуть роз’єднати українців, були визнані  корумпованість влади (29%), дії олігархів (29%), дії Росії на роз’єднання України (25%), маніпуляція інформацією через ЗМІ (24%), розділення українців методом  політичної агітації (20%).Найменш можуть вплинути на роз’єднання України, на думку населення,  протести на «Євромайданах» (6%), дії країн Заходу (9%), ріст радикалізму і націоналізму в Україні (9%).  утиски за мовною ознакою (10%). Певні в тому, що  «в Україні  немає роз'єднання, даний факт намагаються нав'язати», 9% і лише 2% вважають, що «Україна ніколи не була єдиною і об'єднати її неможливо» ·     Існують регіональні відмінності у розумінні тих чинників, які можуть роз’єднати Україну. Так,  спільним для всіх регіонів є визнання таких головних роз’єднувальних чиників, як    корумпованість влади, дії олігархів, маніпуляція інформацією через ЗМІ, розділення українців методом  політичної агітації . На Донбасі, на відміну від усіх інших регіонів,  визнають роль Росії у роз’єднанні українців лише 7%, натомість  головним чинником роз’єднання вважають «ріст радикалізму та націоналізму» в Україні (30%). Менш, ніж у решті регіонів, покладають провину на Росію і на Слобожанщині (15%). Донбас також виявився єдиним регіоном,   де досить значна частина (23%) звинувачує у роз’єднанні регіонів дії країн Заходу. В деяких регіонах до числа вагомих чинників роз’єднання відносять  прагнення певної частини українців до інтеграції з ЄС (Причoрномор’я – 25%, Поділля – 21%, Донбас – 20%).    ·    Найбільшу ефективність для примирення українців мали б, на думку населення, такі  дії: перемога у війні (36%), реальна боротьба з корупцією (35%), покращення соціально-економічного стану в країні (34%). Ефективність інших дій та заходів оцінюється громадською думкою значно нижче, а  на останніх місцях за дієвістю – федералізація України (6%),   прийняття російської мови як другої державної (8%), боротьба з націоналістичними проявами (8%). ·    Перемога у війні, реальна боротьба з корупцією, покращення соціально-економічного стану в країні – вважаються вирішальними майже в усіх регіонах.Донбас відрізняється тим, що лише 11% вважають перемогу у війні як чинник примирення українців; натомість вирішальним чинником  жителі Донбасу вважають «боротьбу з націоналістичними проявами» (33%). ·    Серед суб’єктів, здатних примирити українців, найбільше сподіваються на українську владу (33%) та засоби масової інформації (25%), а 24% населення впевнені, що українці примиряться самі.Ці три чинники спільні для усіх регіонів України, зокрема і Донбасу.  Але й є міжрегіональні відмінності. У Києві значно більше, ніж будь-де, сподіваються на громадські організації (30%),  на Волині – на армію (28%) та міжнародні організації (30%). На Донбасі найбільше песимістів, які вважають, що українців не зможе примирити ніхто – 20% (загалом серед українців таких лише 6%). ·    Більшість населення (57%) вважають актуальним проведення державної політики з примирення українців,не згодні з цим лише 15.5%. Впевненість у необхідності державної політики примирення об’єднує всі регіони України, особливо відчувають її необхідність жителі Донбасу (63%). ·    Більшість населення нічого не знає про  існування програм, спрямованих на об’єднання України (56%),причому найбільше нічого не знають  про існування таких програм на Донбасі  (74%), у Причорномор’ї (72%), Нижньому Придніпров’ї (65%), на Слобожанщині (62%). А найбільше тих, хто знає про такі програми, виявилися  на Південному Заході, де нічого не знають про такі програми 33% та на Поділлі (28.5%). Бачили телепрограми з цієї тематики 24% (на Південному Заході та Поділлі такі передачі бачили майже половина жителів),  знають про   заходи відвідування українцями один одного у різних регіонах 17.5% (найбільше, 39% на Поділлі), чули про  круглі столи, обговорення в своєму  населеному пункті з цього питання 9% (найбільше – 22% – на Поділлі),  чули  про уроки, лекції в навчальних закладах з цієї тематики (найбільше – на Поділлі – 27%).  Результати опитування  І–ІІ. Оцінка   історичних   подій   та   особистостей Як  Ви   ставитесь   до   історичних   подій,   викладених   нижче? 1.   Хрещення   Русі   988   року Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 87,7 0,3 7,0 5,0 Галичина  86,8 1,5 8,7 3,0 Пiвденний Захiд  77,3 1,0 17,7 4,0 Поділля 61,9 2,0 26,3 9,8 Центр 71,1 3,2 17,7 8,0 Полісся  67,7 3,2 22,0 7,1 Слобожанщина 63,2 3,3 23,6 10,0 Нижнє Подніпров'я 81,3 2,5 11,3 5,0 Причорномор'є 75,5 4,3 17,2 3,0 Донбас 76,2 0,3 14,5 9,0 Київ 62,3 11,0 18,5 8,3 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 74,4 2,8 16,4 6,5 2.   Перша   письмова   згадка   про   Україну   1187   р. Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 65,7 1,0 18,8 14,5 Галичина  58,0 0,3 8,5 33,3 Пiвденний Захiд  69,3 3,5 21,2 6,0 Поділля 60,5 4,3 23,9 11,3 Центр 61,6 0,2 17,0 21,2 Полісся  67,0 4,6 16,9 11,5 Слобожанщина 59,4 0,5 17,8 22,3 Нижнє Подніпров'я 64,6 2,0 15,1 18,3 Причорчномор'є 61,0 0,0 20,3 18,8 Донбас 48,4 0,0 22,3 29,3 Київ 60,1 4,8 18,3 16,8 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 60,5 1,7 17,8 20,0 3.   Остаточне   звільнення   української   частини   Русі   литовсько-руськими   військами   після   битви   1362   року Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 33,0 4,3 25,5 37,2 Галичина  41,5 1,0 10,7 46,8 Пiвденний Захiд  46,6 8,2 27,4 17,7 Поділля 47,6 4,3 31,4 16,7 Центр 44,0 0,3 21,2 34,5 Полісся  45,2 4,9 25,3 24,6 Слобожанщина 31,1 1,0 25,8 42,1 Нижнє Подніпров'я 48,2 4,3 18,2 29,2 Причорчномор'є 40,0 0,7 26,8 32,5 Донбас 28,9 0,5 30,4 40,2 Київ 45,5 6,3 26,0 22,3 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 40,8 2,8 23,9 32,4 4.Брестейська   церковна   унія   1596  року (заснування   греко-католицької   церкви) Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 28,5 7,7 39,0 24,7 Галичина  67,7 0,7 11,5 20,0 Пiвденний Захiд  38,8 13,2 30,7 17,2 Поділля 40,6 8,3 34,3 16,9 Центр 30,1 5,5 31,8 32,6 Полісся  28,0 9,8 39,8 22,4 Слобожанщина 12,8 8,0 35,1 44,1 Нижнє Подніпров'я 26,0 8,5 31,8 33,8 Причорчномор'є 19,5 4,0 32,3 44,3 Донбас 12,5 7,5 37,6 42,4 Київ 37,4 8,8 33,4 20,4 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 30,4 7,1 32,2 30,4 5.   Заснування   першої   Січі   Дмитром   Вишневецьким   на   о.   Хортиця Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 67,2 1,5 15,5 15,8 Галичина  75,2 0,0 6,5 18,2 Пiвденний Захiд  42,6 10,5 31,7 15,2 Поділля 50,5 8,3 27,4 13,8 Центр 63,4 0,2 19,2 17,2 Полісся  57,9 7,1 18,1 16,9 Слобожанщина 47,9 2,0 25,9 24,2 Нижнє Подніпров'я 73,3 3,3 12,5 11,0 Причорчномор'є 44,0 2,5 25,3 28,2 Донбас 28,6 1,0 35,6 34,8 Київ 62,1 4,0 21,9 12,1 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 55,2 3,3 21,5 20,0 6.   Національно-визвольна   війна   під   проводом   гетьмана   Богдана   Хмельницького Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 83,7 2,5 6,8 7,0 Галичина  85,5 2,0 7,5 5,0 Пiвденний Захiд  52,5 8,7 27,0 11,7 Поділля 53,5 9,5 26,6 10,3 Центр 70,8 3,0 16,7 9,5 Полісся  61,2 8,4 17,9 12,5 Слобожанщина 59,4 3,8 22,6 14,3 Нижнє Подніпров'я 84,8 3,7 7,2 4,3 Причорчномор'є 64,5 2,5 23,7 9,2 Донбас 65,1 1,0 26,9 7,0 Київ 60,3 10,8 20,4 8,5 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 68,6 4,6 18,2 8,6 7.   Наслідки   Переяславської   ради   1654   р.   -   нові   стосунки   між   Україною   і   Московським   царством   (Так   зване   об'єднання) Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 11,0 61,0 11,5 16,5 Галичина  12,0 65,2 12,0 10,7 Пiвденний Захiд  42,4 15,5 26,4 15,7 Поділля 30,9 26,6 29,6 12,8 Центр 27,5 29,7 26,5 16,3 Полісся  28,1 24,4 27,9 19,6 Слобожанщина 35,8 10,3 28,6 25,3 Нижнє Подніпров'я 53,0 11,3 20,7 15,0 Причорчномор'є 37,0 10,0 27,0 26,0 Донбас 41,4 2,3 33,8 22,6 Київ 30,8 25,6 28,1 15,5 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 32,9 23,8 52,2 18,1 8.   Перемога   українсько-кримськотатарських   військ   проти   військ   Московського   царства   під   Конотопом   (1659   р.) Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 47,1 9,0 19,3 24,6 Галичина  60,3 2,8 10,2 26,8 Пiвденний Захiд  35,9 8,7 29,7 25,7 Поділля 48,9 8,1 28,2 14,9 Центр 43,1 3,0 25,2 28,7 Полісся  46,2 10,3 24,6 18,9 Слобожанщина 29,3 8,0 32,8 29,8 Нижнє Подніпров'я 43,0 9,8 21,7 25,5 Причорчномор'є 27,6 6,0 27,1 39,3 Донбас 25,4 6,5 31,7 36,4 Київ 48,2 7,0 24,7 20,0 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 40,9 7,1 24,7 27,3 9.   Полтавська   битва   та   закінчення   правління  І.   Мазепи   (Поразка   шведських   військ   1709   р.) Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 22,8 34,7 21,7 20,7 Галичина  16,3 41,1 14,3 28,3 Пiвденний Захiд  45,9 8,5 29,9 15,7 Поділля 36,4 17,7 31,1 14,9 Центр 42,0 17,4 27,4 13,2 Полісся  38,3 18,2 26,0 17,4 Слобожанщина 38,8 10,5 28,8 21,8 Нижнє Подніпров'я 61,2 10,0 18,8 10,0 Причорчномор'є 45,0 6,8 28,5 19,8 Донбас 38,7 5,1 29,8 26,5 Київ 39,5 18,1 29,5 12,8 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 38,6 17,1 26,0 18,3 10.   Написання   П.Орликом   Конституції   (1710   р.) Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 62,7 3,0 19,8 14,5 Галичина  73,3 0,7 9,8 16,3 Пiвденний Захiд  57,6 4,2 21,4 16,7 Поділля 57,3 3,0 25,9 13,8 Центр 62,8 1,5 17,5 18,2 Полісся  54,8 9,3 17,9 17,9 Слобожанщина 34,3 1,5 27,6 36,6 Нижнє Подніпров'я 57,4 5,3 20,4 16,9 Причорчномор'є 54,7 0,7 17,7 26,8 Донбас 30,1 0,0 28,1 41,9 Київ 62,7 6,5 16,0 14,8 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 54,2 3,2 20,0 22,6 11. Проголошення   Російської   імперії   1721   року Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 8,0 45,7 30,2 16,1 Галичина  5,8 52,7 27,0 14,5 Пiвденний Захiд  31,5 23,5 32,0 13,0 Поділля 30,5 23,9 34,0 11,6 Центр 17,1 25,6 42,0 15,3 Полісся  27,4 26,4 28,4 17,9 Слобожанщина 25,3 10,0 35,1 29,6 Нижнє Подніпров'я 38,7 20,6 30,9 9,8 Причорчномор'є 25,1 8,1 39,2 27,6 Донбас 55,4 0,8 25,4 18,4 Київ 23,9 25,4 35,3 15,5 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 28,4 22,4 32,0 17,2 12.   Перемога   над   французькими   військами,   очолюваними   Наполеоном,   у   французько-російській   війні   1812   року Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 30,5 10,7 37,0 21,7 Галичина  19,3 17,5 46,8 16,5 Пiвденний Захiд  45,1 15,5 25,7 13,7 Поділля 41,7 8,3 38,4 11,6 Центр 54,2 5,8 31,3 8,7 Полісся  37,9 13,8 30,8 17,5 Слобожанщина 65,9 4,3 18,8 11,0 Нижнє Подніпров'я 76,4 3,8 17,3 2,5 Причорчномор'є 62,4 2,8 26,8 8,0 Донбас 79,0 0,3 19,8 1,0 Київ 45,9 11,0 35,1 8,0 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 53,1 7,9 29,1 9,9 13. Лютнева   революція   1917   року   в   Російській   імперії   та   утворення   УНР Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 49,0 13,5 22,0 15,5 Галичина  45,8 19,3 20,7 14,2 Пiвденний Захiд  45,4 14,7 27,2 12,7 Поділля 48,4 8,3 33,5 9,8 Центр 51,9 17,0 24,7 6,5 Полісся  42,2 15,4 26,1 16,3 Слобожанщина 46,6 14,3 29,1 10,0 Нижнє Подніпров'я 59,8 17,6 20,1 2,5 Причорчномор'є 42,7 11,3 29,7 16,3 Донбас 59,8 4,1 32,6 3,4 Київ 48,7 17,8 25,6 7,8 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 49,8 13,6 26,5 10,1 14.  Створення   Української   Радянської   Соціалістичної   Республіки   в   Харкові   в   1917   році Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 21,5 45,5 21,0 12,0 Галичина  18,0 55,0 21,0 6,0 Пiвденний Захiд  46,5 16,3 26,3 11,0 Поділля 43,1 14,9 32,0 10,1 Центр 46,4 23,7 22,7 7,2 Полісся  37,7 15,6 29,8 16,9 Слобожанщина 57,1 13,3 21,6 8,0 Нижнє Подніпров'я 66,6 14,8 16,3 2,3 Причорчномор'є 48,2 9,5 25,8 16,5 Донбас 65,8 1,5 27,1 5,6 Київ 46,6 20,6 23,8 9,0 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 46,8 19,6 24,3 9,2 15.  Заснування   ОУН   (Організація   українських   націоналістів)   1929   р. Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 64,7 8,0 21,2 6,0 Галичина  88,5 1,8 7,7 2,0 Пiвденний Захiд  45,3 22,0 23,7 9,0 Поділля 46,3 15,2 29,6 8,9 Центр 41,6 20,0 22,9 15,5 Полісся  41,4 19,4 23,8 15,4 Слобожанщина 16,8 38,6 31,6 13,0 Нижнє Подніпров'я 24,2 49,2 19,8 6,8 Причорчномор'є 17,0 43,4 23,1 16,5 Донбас 6,3 68,4 19,8 5,5 Київ 42,6 20,1 28,3 9,0 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 37,1 31,4 21,8 9,7 16.  Утворення   Української   Повстанської   Армії   (УПА)   в   1942   р. Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 69,8 9,0 17,2 4,0 Галичина  92,2 1,0 6,8 0,0 Пiвденний Захiд  48,5 19,0 24,5 8,0 Поділля 46,6 16,9 29,0 7,6 Центр 45,1 20,0 21,7 13,2 Полісся  50,4 16,0 21,4 12,3 Слобожанщина 18,3 40,6 28,3 12,8 Нижнє Подніпров'я 22,0 54,2 19,0 4,8 Причорчномор'є 21,7 37,8 24,0 16,5 Донбас 8,0 70,0 17,2 4,8 Київ 46,5 18,8 28,0 6,8 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 40,2 31,2 20,4 8,1 17.   Перемога   СРСР   у   війні   1941–1945   рр.   проти   третього   Рейху Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 80,7 6,8 10,7 1,8 Галичина  71,5 1,0 24,7 2,8 Пiвденний Захiд  76,1 6,2 14,2 3,5 Поділля 79,1 2,0 15,1 3,8 Центр 89,7 2,2 5,5 2,5 Полісся  69,1 8,1 14,0 8,8 Слобожанщина 86,7 6,3 3,3 3,8 Нижнє Подніпров'я 97,0 1,0 1,8 0,3 Причорчномор'є 90,2 3,5 5,3 1,0 Донбас 96,5 0,3 3,3 0,0 Київ 74,9 10,3 12,1 2,8 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 84,0 3,7 9,6 2,7 18.   Розпад   Радянського   Союзу Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 70,0 15,2 13,5 1,3 Галичина  88,0 3,5 8,5 0,0 Пiвденний Захiд  63,8 20,4 15,5 0,2 Поділля 56,1 21,1 18,8 4,0 Центр 63,1 24,9 10,1 2,0 Полісся  52,2 18,3 18,6 10,9 Слобожанщина 31,3 51,6 12,5 4,5 Нижнє Подніпров'я 38,6 49,1 12,0 0,3 Причорчномор'є 55,5 32,5 10,7 1,3 Донбас 12,3 70,3 16,7 0,8 Київ 70,4 16,3 11,8 1,5 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 51,7 32,2 13,5 2,6 19.   Проголошення   Незалежності   України Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 91,0 4,0 4,3 0,7 Галичина  97,2 0,8 1,5 0,5 Пiвденний Захiд  75,3 8,2 16,2 0,2 Поділля 71,5 15,6 10,1 2,8 Центр 83,8 7,2 7,7 1,3 Полісся  64,4 10,8 15,0 9,8 Слобожанщина 53,6 31,8 11,0 3,5 Нижнє Подніпров'я 75,6 13,8 10,6 0,0 Причорчномор'є 70,3 15,8 13,0 1,0 Донбас 40,4 32,1 27,0 0,5 Київ 80,7 8,5 9,5 1,3 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 71,1 14,4 12,4 2,1 20.   Помаранчева   революція   2004   року Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 76,7 10,2 11,3 1,8 Галичина  81,7 6,0 12,0 0,3 Пiвденний Захiд  64,3 16,0 19,0 0,7 Поділля 49,2 33,9 13,8 3,0 Центр 45,7 37,4 15,6 1,3 Полісся  46,8 23,5 21,6 8,1 Слобожанщина 29,6 53,3 14,1 3,0 Нижнє Подніпров'я 30,6 49,6 19,0 0,0 Причорчномор'є 41,2 44,3 13,5 1,0 Донбас 7,5 71,4 20,8 0,3 Київ 48,1 36,8 14,0 1,0 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 43,8 37,7 16,6 1,9 21.   Майдан   2013–2014   років Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 86 8,0 4,5 1,3 Галичина  94,3 4,0 1,8 0,0 Пiвденний Захiд  66,8 12,7 19,5 1,0 Поділля 51,9 38,1 8,5 1,5 Центр 65,2 26,8 6,5 1,5 Полісся  57,6 18,9 15,7 7,8 Слобожанщина 36,3 55,4 4,8 3,5 Нижнє Подніпров'я 44,3 47,0 8,7 0,0 Причорчномор'є 50,7 38,0 9,2 2,0 Донбас 12,3 69,2 18,3 0,3 Київ 60,4 28,6 9,0 2,0 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 53,7 34,2 10,2 1,9 22.   Угода   про   асоціацію   з   ЄС   в   2014   р. Позитивно Негативно Байдуже Нічого про це не знаю Волинь 85,8 4,3 8,0 2,0 Галичина  94,5 1,5 4,0 0,0 Пiвденний Захiд  64,8 8,0 23,9 3,2 Поділля 57,4 31,8 8,3 2,5 Центр 63,7 21,2 12,1 3,0 Полісся  55,3 20,3 14,4 10,0 Слобожанщина 33,6 40,6 19,8 6,0 Нижнє Подніпров'я 53,0 33,3 13,5 0,3 Причорчномор'є 50,7 34,3 12,5 2,5 Донбас 18,0 61,3 20,1 0,5 Київ 63,4 20,1 15,0 1,5 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 55,6 27,9 13,6 2,8
23.   Кого   з   перерахованих   історичних   діячів   України   Ви   оцінюєте   найбільш   позитивно?   (Виберіть   до   3-х   діячів) Князь Володимир (Великий) Ярослав Мудрий Великий князь Литовський Ольгерд Гетьман Дмитро Вишневецький Богдан Хмельницький Гетьман Іван Мазепа Цар Петро І Михайло Грушевський Володимир Ленін Степан Бандера Йосип Сталін Микита Хрущов Володимир Щербицький Леонід Кравчук Леонід Кучма Віктор Ющенко Віктор Янукович Петро Порошенко Ніхто з них Важко відповісти Інший (хто?) Волинь

29,2

33,0

2,0

7,7

43,8

20,0

1,5

32,5

1,0

34,7

0,7

2,2

3,7

11,3

4,0

8,5

0,7

15,8

3,0

4,3

1,3

Галичина 

42,5

38,8

0,5

4,5

39,0

10,0

2,8

19,8

0,5

47,0

0,5

0,3

0,3

4,5

0,7

1,5

0,3

11,7

2,2

7,7

0,0

Пiвденний Захiд 

30,2

23,9

0,5

2,0

12,5

2,0

2,2

29,9

2,2

6,0

2,0

0,7

6,7

6,5

16,0

2,2

0,2

22,7

17,2

12,2

0,5

Поділля

15,2

17,7

2,5

6,0

17,7

6,5

7,7

10,7

5,8

7,2

9,8

8,0

3,7

6,5

1,8

0,5

0,3

8,5

19,8

14,2

0,3

Центр

25,9

34,1

0,0

6,7

30,6

8,2

9,5

22,1

1,5

13,4

4,7

2,7

2,7

2,2

3,7

0,5

2,0

7,0

7,7

14,2

0,7

Полісся 

33,0

32,0

2,9

7,8

30,6

6,6

4,4

17,1

3,4

12,7

7,8

5,1

3,7

7,8

8,8

5,6

8,8

14,2

6,4

8,1

0,2

Слобожанщина

26,0

35,0

1,0

2,0

22,5

6,5

18,2

6,0

5,2

1,0

6,0

1,0

5,0

4,5

4,8

1,3

1,0

6,5

7,0

15,0

1,3

Нижнє Подніпров'я

33,3

35,5

0,3

11,5

45,8

6,5

18,2

17,2

4,5

2,2

3,0

9,2

5,2

8,7

11,0

0,5

0,5

9,8

8,0

4,8

1,8

Причорчномор'є

34,1

35,3

0,8

2,8

36,3

5,0

21,1

23,8

10,8

0,8

14,0

5,5

8,8

6,3

7,5

1,8

0,3

9,3

5,8

7,5

1,3

Донбас

29,6

27,3

0,0

1,0

27,1

1,8

30,3

13,0

12,8

2,0

16,3

8,8

4,5

5,8

6,5

1,3

4,0

7,0

14,8

4,8

2,3

Київ

26,1

47,9

2,5

7,8

28,3

10,8

6,3

24,3

2,5

17,3

3,8

2,3

2,8

2,5

5,3

1,5

0,5

7,0

5,5

12,8

0,3

УКРАЇНА ЗАГАЛОМ

30,7

32,9

1,1

5,4

31,7

6,9

12,9

18,7

5,3

12,5

7,2

4,8

4,2

6,1

6,4

2,1

2,2

10,3

8,7

8,8

1,0

24.   А   кого   з   перерахованих   історичних   діячів   України   Ви   оцінюєте   найбільш   негативно?   (Виберіть   до   3-х   діячів) Князь Володимир (Великий) Ярослав Мудрий Великий князь Литовський Ольгерд Гетьман Дмитро Вишневецький Богдан Хмельницький Гетьман іван Мазепа Цар Петро I Михайло Грушевський Володимир Ленін Степан Бандера Йосип Сталін Микита Хрущов Володимир Щербицький Леонід Кравчук Леонід Кучма Віктор Ющенко Віктор Янукович Петро Порошенко ніхто з них інший (хто?)____ важко відповісти Волинь

0,5

0,3

0,3

0,0

0,0

0,5

28,2

0,3

47,0

6,8

71,3

7,2

2,8

5,0

10,7

8,5

,59,8

0,7

2,2

0,0

5,

Галичина

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,5

15,2

0,5

43,2

1,0

62,7

4,5

2,0

2,2

18,0

9,2

72,3

3,0

0,0

0,0

5,2

Пiвденний Захiд

1,0

0,2

0,7

0,2

0,2

4,5

4,0

0,2

34,7

9,5

22,9

0,7

0,2

6,2

15,5

18,2

67,8

8,2

2,7

0,0

8,7

Поділля

0,5

0,5

0,5

0,5

2,3

0,8

4,3

1,3

12,0

9,5

26,1

4,0

0,5

6,3

16,3

43,4

73,2

39,6

0,3

0,8

3,8

Центр

0,5

0,7

0,5

0,2

2,0

1,5

5,0

0,0

20,4

8,2

41,5

1,7

0,0

7,2

18,4

25,1

63,2

7,2

2,7

0,0

8,5

Полісся

1,7

1,7

3,4

0,7

1,7

1,7

8,5

2,0

22,7

10,5

37,6

4,1

1,5

7,8

12,7

214,4

52,9

10,5

2,7

0,7

9,8

Слобожанщина

0,0

1,0

2,5

0,5

0,7

7,0

1,8

0,3

14,5

21,0

23,0

1,0

0,5

8,3

9,5

23,5

45,0

9,5

36,3

2,8

11,0

Нижнє Подніпров'я

0,7

0,5

0,5

0,3

1,3

4,3

6,0

0,3

20,7

34,3

51,5

5,8

0,5

7,7

8,5

21,5

48,0

8,3

2,0

0,7

5,8

Причорчномор'є

0,5

0,0

0,3

0,0

1,5

7,5

4,3

1,0

27,6

33,6

43,1

5,5

0,8

11,0

7,5

25,1

59,1

10,0

0,5

0,0

4,8

Донбас

0,3

0,0

2,3

1,0

0,3

9,3

3,8

0,3

6,5

44,6

16,3

3,8

0,5

13,0

7,5

40,4

24,6

38,3

10,8

2,3

2,0

Київ

0,5

0,7

0,5

1,0

3,0

1,0

7,5

0,7

19,8

7,5

41,7

3,3

1,3

5,8

14,2

31,5

55,0

16,5

0,7

0,7

10,0

УКРАЇНА ЗАГАЛОМ

0,6

0,5

1,2

0,5

1,2

3,9

7,5

0,7

23,1

19,8

39,4

4,0

0,9

7,8

12,2

25,4

54,0

14,9

3,0

0,8

6,4

25.   Як   Ви   вважаєте,   Київська   Русь -  це:  

Державне утворення українців

Державне утворення, що в основному складалося з українців і білорусів

Державне утворення, що складалося з трьох братських народів: росіян, українців, білорусів

Державне утворення росіян, що згодом перемістилися до Московського князівства. Українці не брали участь

Важко сказати

Волинь

44,0

14,7

32,8

0,7

7,7

Галичина

57,3

8,5

22,8

2,2

9,2

Пiвденний Захiд

21,7

12,2

52,9

2,7

10,5

Поділля

20.1

6.3

46.1

5.0

22.6

Центр

28.9

7.0

39.8

1.2

23.1

Полісся

41.5

5.9

30.0

6.8

15.9

Слобожанщина

9.8

4.0

48.2

22.8

15.2

Нижнє Подніпров'я

17.0

6.0

65.0

4.3

7.7

Причорчномор'є

23.1

5.3

43.4

12.5

15.8

Донбас

11.3

3.5

56.9

21.1

7.3

Київ

32.3

14.0

35.0

00.7

18.0

УКРАЇНАЗАГАЛОМ

27,8

7,0

43,5

8,2

13,4

III.   Культурні   та   ціннісні   орієнтири

  Якою   мірою   Вам   близькі   ...? 26.   Українська   держава

Дуже близькі

Значною мірою близькі

Значною мірою далекі

Дуже далекі

Важко сказати

Волинь

77,5

21,5

0,3

0,0

0,7

Галичина

91,7

8,0

0,0

0,0

0,3

Пiвденний Захiд

84,8

14,2

0,2

0,0

0,7

Поділля

88,1

7,8

1,8

1,3

1,0

Центр

75,3

17,5

1,7

0,5

5,0

Полісся

78,4

14,7

0,7

0,0

6,1

Слобожанщина

48,0

43,2

2,0

1,3

5,5

Нижнє Подніпров'я

79,9

15,8

3,0

0,3

1,0

Причорчномор'є

63,2

36,0

0,0

0,0

0,7

Донбас

48,6

39,6

8,8

1,5

1,5

Київ

74,4

21,8

1,8

0,0

2,0

УКРАЇНА ЗАГАЛОМ

72,6

22,4

2,3

0,8

2,3

27.   Українська   мова   та   культура

Дуже близькі

Значною мірою близькі

Значною мірою далекі

Дуже далекі

Важко сказати

Волинь

80,2

18,5

0,3

0,0

1,0

Галичина

92,0

7,7

0,0

0,0

0,3

Пiвденний Захiд

84,3

15,2

0,2

0,0

0,2

Поділля

86,9

9,0

1,5

1,5

1,0

Центр

71,3

22,0

2,0

0,5

4,3

Полісся

77,3

15,2

2,0

0,2

5,4

Слобожанщина

45,0

47,5

4,5

0,3

2,8

Нижнє Подніпров'я

76,5

20,3

2,2

0,3

0,7

Причорчномор'є

61,5

37,8

0,3

0,0

0,5

Донбас

48,6

41,4

8,0

1,3

0,8

Київ

65,7

27,8

4,0

0,3

2,5

УКРАЇНА ЗАГАЛОМ

70,8

24,4

2,6

0,4

1,8

28.   Російська   держава

Дуже близькі

Значною мірою близькі

Значною мірою далекі

Дуже далекі

Важко сказати

Волинь

6,0

37,0

32,3

22,0

2,8

Галичина

3,0

12,2

36,5

37,8

10,5

Пiвденний Захiд

13,7

33,4

42,4

8,2

2,2

Поділля

25,6

26,4

25,9

18,0

4,1

Центр

9,8

27,6

28,4

22,1

12,1

Полісся

20,0

30,0

18,5

14,3

17,2

Слобожанщина

13,3

42,5

29,0

5,5

9,8

Нижнє Подніпров'я

32,1

41,4

17,5

7,0

2,0

Причорчномор'є

27,1

46,4

15,5

5,8

5,3

Донбас

53,1

41,6

4,3

0,3

0,8

Київ

13,7

36,2

28,1

14,4

7

УКРАЇНА ЗАГАЛОМ

22,9

34,1

22,5

13,6

7,0

29.   Російська   мова   та   культура

Дуже близькі

Значною мірою близькі

Значною мірою далекі

Дуже далекі

Важко сказати

Волинь

6,5

47,0

27,5

16,0

3,0

Галичина

3,0

15,8

40,0

32,8

8,5

Пiвденний Захiд

16,7

50,1

24,4

6,5

2,2

Поділля

39,5

25,3

17,2

14,7

3,3

Центр

12,8

41,5

24,4

12,1

9,3

Полісся

19,7

35,4

18,4

10,1

16,5

Слобожанщина

28,5

60,8

6,0

2,0

2,8

Нижнє Подніпров'я

39,3

44,5

9,2

5,2

1,8

Причорчномор'є

37,2

43,8

11,5

5,0

2,5

Донбас

60,4

36,6

2,3

0,3

0,5

Київ

19,4

46,1

20,7

8,1

5,8

УКРАЇНА ЗАГАЛОМ

28,6

38,7

17,2

10,1

5,5

30.   Білоруська   мова   та   культура

Дуже близькі

Значною мірою близькі

Значною мірою далекі

Дуже далекі

Важко сказати

Волинь

2,0

16,3

44,3

34,5

3,0

Галичина

1,0

20,5

47,5

22,0

9,0

Пiвденний Захiд

8,2

50,4

24,9

12,0

4,5

Поділля

31,6

22,7

22,5

19,7

3,5

Центр

2,8

31,2

24,1

31,9

10,1

Полісся

8,8

19,7

29,0

23,6

18,9

Слобожанщина

2,0

19,8

27,0

39,8

11,5

Нижнє Подніпров'я

9,8

41,5

25,0

20,7

3,0

Причорчномор'є

15,0

40,7

27,0

14,0

3,3

Донбас

9,0

32,6

33,8

22,1

2,5

Київ

1,8

22,0

28,1

35,2

12,9

УКРАЇНА ЗАГАЛОМ

8,5

29,3

30,6

24,0

7,6

31.   Польська   мова   та   культура

Дуже близькі

Значною мірою близькі

Значною мірою далекі

Дуже далекі

Важко сказати

Волинь

1,8

17,2

41,5

36,5

3,0

Галичина

2,0

22,5

48,7

18,5

8,3

Пiвденний Захiд

4,8

22,0

29,2

22,5

21,5

Поділля

30,6

18,7

27,3

19,7

3,8

Центр

1,5

16,1

28,6

43,0

10,8

Полісся

5,9

19,0

26,4

26,1

22,7

Слобожанщина

0,5

6,5

24,0

26,0

13,0

Нижнє Подніпров'я

2,5

15,0

41,4

38,69

2,5

Причорчномор'є

0,5

12,5

42,0

37,2

7,7

Донбас

0,0

5,3

28,1

62,7

4,0

Київ

0,5

16,5

28,2

39,3

15,5

УКРАЇНА ЗАГАЛОМ

3,9

15,0

33,8

37,5

9,8

IV.Україна – єдина чи роз’єднана? 32.   Регіон,   в   якому   я   проживаю   має:  

Бути в складі унітарної України з існуючими повноваженнями

Бути в складі унітарної України з розширеними повноваженнями

Бути в складі федеративної України в статусі автономного округу

Вийти зі складу України та стати незалежним

Вийти зі складу України та приєднатися до іншої держави

Важко відповісти

Волинь

44,0

48,2

1,5

1,5

0,0

4,8

Галичина 

70,5

26,0

0,3

0,5

0,0

2,8

Пiвденний Захiд 

19,3

61,5

16,0

0,7

0,0

2,5

Поділля

43,9

47,4

1,0

1,5

0,3

6,0

Центр

35,3

47,9

3,0

0,5

0,0

13,3

Полісся 

39,8

36,0

4,2

3,5

1,5

15,1

Слобожанщина

25,8

42,9

16,9

1,5

1,0

11,9

Нижнє Подніпров'я

24,8

60,2

7,8

0,8

1,0

5,5

Причорчномор'є

21,6

60,2

6,8

2,0

0,8

8,8

Донбас

2,5

26,9

30,4

19,8

14,8

5,5

Київ

38,2

44,3

5,3

1,0

0,3

10,9

ВСЬОГО

32,1

43,7

9,3

4,2

2,7

8,0

33.  Чи  погоджуєтеся  з  тезою:  Донбас  має  вийти  зі  складу  України?

Так

Ні

Важко сказати

Волинь

2,0

90,2

7,7

Галичина 

4,5

89,5

6,0

Пiвденний Захiд 

10,2

62,3

27,4

Поділля

13,8

70,8

15,5

Центр

8,2

75,6

16,2

Полісся 

11,5

73,1

15,4

Слобожанщина

9,8

66,4

23,8

Нижнє Подніпров'я

10,5

81,0

8,5

Причорчномор'є

12,8

66,2

21,0

Донбас

36,7

46,8

16,5

Київ

7,0

75,9

17,0

УКРАЇНА ЗАГАЛОМ

13,4

71,4

15,2

34.   Чи   погоджуєтеся   з   тезою:   Галичина   має   вийти   зі   складу   України?

Так

Ні

Важко сказати

Волинь

0,5

97,0

2,5

Галичина 

1,0

96,0

3,0

Пiвденний Захiд 

5,5

72,1

22,4

Поділля

4,0

87,7

8,3

Центр

3,2

83,6

13,2

Полісся 

10,3

76,3

13,4

Слобожанщина

8,0

63,4

28,6

Нижнє Подніпров'я

7,0

85,3

7,7

Причорчномор'є

10,2

69,0

20,7

Донбас

16,8

58,5

24,7

Київ

7,0

78,7

14,3

ВСЬОГО

7,7

77,8

14,6

V.   Шляхи   об'єднання   українців 35.   На   Вашу   думку,   що   може   роз'єднати   українців?   (Оберіть   до   3-х   варіанти) Прагнення певної частини українців інтегруватися в ЄС Прагнення певної частини українців інтегруватися у Митний Союз Дії Януковича на посаді Президента України Корумпованість влади Розділення українців методом політичної агітації Дії олігархів Утиски за мовно-культурною ознакою Маніпуляція інформацією через ЗМі Протести на "Євромайданах" України Дії країн Заходу на роз'єднання України Дії Росії на роз'єднання України Ріст радикалізму і націоналізму в Україні В Україні немає роз'єднання, даний факт намагаються нав'язати Україна ніколи не була єди-ною і об'єднати її неможливо Важко сказати Волинь

7,0

8,7

17,7

29,5

9,8

37,5

5,8

28,7

3,7

4,5

49,0

3,5

7,5

1,3

3,5

Галичина 

5,2

6,8

5,0

19,0

16,0

23,5

9,8

16,5

0,3

3,3

34,3

4,0

18,2

1,3

11,0

Пiвденний Захiд 

8,0

13,5

26,7

22,7

21,9

48,1

6,0

26,7

7,2

16,5

30,9

10,0

11,7

0,0

1,2

Поділля

21,4

18,6

13,3

38,2

22,1

41,2

13,3

24,4

8,5

4,8

22,1

4,3

5,5

0,3

5,5

Центр

18,4

13,9

20,6

34,3

16,4

30,3

5,5

24,9

3,2

3,7

29,6

2,5

8,0

0,7

8,0

Полісся 

11,5

13,7

16,1

32,5

18,1

26,4

9,0

20,0

5,1

6,6

21,3

4,6

8,1

2,0

10,8

Слобожанщина

9,0

8,0

12,8

26,9

34,6

21,3

11,8

19,8

4,0

11,8

14,8

13,3

7,5

1,3

10,0

Нижнє Подніпров'я

16,5

12,2

13,8

32,5

23,3

21,5

5,2

21,7

9,5

8,5

29,7

7,7

10,0

2,8

6,8

Причорчномор'є

25,3

18,0

9,8

24,5

18,8

26,5

13,8

24,7

10,2

14,2

20,0

16,0

10,5

4,5

3,0

Донбас

19,8

6,0

2,8

19,5

18,5

20,3

13,8

29,2

6,3

23,3

7,2

30,0

6,5

6,8

2,2

Київ

22,1

17,5

21,3

35,6

17,0

20,6

12,0

24,1

3,3

4,3

19,8

4,0

7,5

0,5

6,0

УКРАЇНА ЗАГАЛОМ

15,5

12,0

12,8

28,1

19,5

26,9

9,9

23,4

5,7

9,9

253,7

10,4

9,4

2,5

6,4

36.   Чи   знаєте   Ви   про   програми,   спрямовані   на   об'єднання   українців?   Якщо   так,   то   які?   (Кількість   відповідей   не   обмежена)

Знаю про заходи відвідування українцями один одного у різних регіонах

Чув про круглі столи, обговорення в моєму населеному пункті з цього питання

Бачив телепрограму з цієї тематики (дискусії, обговорення, спеціальні передачі)

Чув про уроки, лекції в навчальних закладах з цієї тематики

Інші заходи

Ні, не знаю

Волинь

24,0

7,5

19,0

9,5

3,3

48,5

Галичина 

20,3

7,5

7,0

6,0

4,0

66,5

Пiвденний Захiд 

6,7

16,0

46,6

4,5

1,7

33,4

Поділля

39,0

22,2

45,6

20,9

4,0

28,5

Центр

20,0

2,5

27,4

5,0

1,7

56,6

Полісся 

19,0

8,5

28,0

6,6

6,6

46,1

Слобожанщина

15,8

6,0

21,1

3,3

3,8

62,4

Нижнє Подніпров'я

13,5

7,0

17,0

5,0

2,8

65,0

Причорчномор'є

3,8

10,3

22,7

3,5

1,0

71,5

Донбас

12,0

5,8

11,3

2,3

2,5

74,2

Київ

17,9

7,6

18,9

8,8

3,3

59,2

УКРАЇНА ЗАГАЛОМ

16,7

8,5

21,8

6,2

3,2

58,7

37.   Як   Ви   вважаєте,   чи   є   актуальним   проведення   державної   політики   з   примирення   українців?

Так

Ні

Важко сказати

Волинь

65,7

15,5

18,8

Галичина 

64,7

10,7

24,5

Пiвденний Захiд 

58,6

13,2

28,2

Поділля

48,1

15,7

36,2

Центр

68,1

8,4

23,5

Полісся 

57,0

17,5

25,6

Слобожанщина

46,2

11,4

42,4

Нижнє Подніпров'я

53,7

20,4

25,8

Причорчномор'є

49,1

18,2

32,7

Донбас

62,9

18,6

18,6

Київ

50,1

21,5

28,4

УКРАЇНА ЗАГАЛОМ

57,3

15,9

26,8

38.   Як   Ви  вважаєте,   які  дії   мали   б   найбільшу   ефективність   для   примирення   українців?   (оберіть   три   варіанти) Освітні програми Перемога у війні Відвідування українців зі Сходу і Заходу один одного Круглі столи і дискусії Реальна боротьба з корупцією Покращення соціально-економічного стану в країни Прийняття російської мови як другої державної Федералізація України Децентралізація влади в Україні Верховенство права (Закон для всіх) Збалансована політика з національного питання та урахування особливостей різних етносів Боротьба з націоналістичними проявами Важко сказати Волинь

24,2

47,2

22,0

11,7

36,7

34,7

3,0

3,3

21,2

22,5

15,2

2,0

10,7

Галичина 

16,5

30,7

26,8

10,5

24,5

26,0

0,7

1,0

4,8

15,0

7,5

2,5

16,8

Пiвденний Захiд 

18,0

30,2

27,4

15,5

23,9

30,2

5,2

5,7

14,5

23,2

15,7

2,7

7,7

Поділля

19,3

64,2

19,5

9,2

50,5

23,0

4,3

5,0

8,7

17,0

5,0

6,3

8,5

Центр

10,4

39,3

14,7

9,7

45,5

44,0

4,0

2,0

9,2

20,9

15,9

4,5

15,9

Полісся 

22,7

32,0

18,3

15,6

33,9

32,4

9,0

4,1

7,3

19,0

8,3

3,9

18,5

Слобожанщина

12,2

28,7

15,0

9,8

28,2

32,3

15,0

14,7

7,7

14,7

10,7

7,7

13,8

Нижнє Подніпров'я

13,5

42,1

15,3

13,0

36,1

41,6

9,8

3,5

13,0

18,3

11,8

7,5

10,0

Причорчномор'є

11,5

28,7

13,5

15,2

35,7

34,3

12,2

5,2

14,5

28,0

22,5

14,2

10,5

Донбас

9,2

10,7

17,0

7,5

19,0

32,8

16,8

21,2

10,2

10,7

15,8

32,8

10,7

Київ

20,5

41,0

18,8

12,2

46,3

42,7

7,7

4,8

7,0

13,0

11,0

3,5

13,3

УКРАЇНА ЗАГАЛОМ

15,4

33,5

18,4

11,7

33,3

34,1

8,7

7,0

10,2

17,9

12,7

9,9

12,8

39. Як Ви вважаєте,  хто б міг примирити українців? (Оберіть три варіанти) Українська влада Армія та інші силові органи Міжнародні організації (ООН, ОБСЄ, тощо.) Українські громадські організації Об'єднання волонтерів Засоби масової інформації Церква Українські Освітні установи і її представники (інститути, університети) Українці примиряться самі Ніхто Важко сказати Волинь

44,5

28,0

30,0

16,3

22,5

30,2

30,2

10,2

18,0

3,0

9,0

Галичина 

36,2

11,7

5,8

14,5

17,0

15,5

20,3

7,2

22,0

2,2

13,8

Пiвденний Захiд 

29,2

3,7

4,5

10,0

10,2

29,7

7,7

7,2

35,0

2,8

11,0

Поділля

19,5

13,8

6,3

18,8

11,0

34,0

8,7

19,3

31,0

14,0

9,0

Центр

35,1

9,2

10,9

20,9

9,5

27,1

15,4

10,0

25,1

2,2

21,4

Полісся 

33,3

14,7

20,8

18,6

17,1

20,8

18,8

10,5

14,9

4,4

23,2

Слобожанщина

28,2

10,2

11,0

20,0

12,0

20,5

11,7

8,5

17,0

4,3

26,5

Нижнє Подніпров'я

42,2

11,0

18,0

17,0

17,7

24,5

18,0

7,2

30,5

9,8

9,5

Причорчномор'є

34,5

9,0

14,7

18,0

14,7

19,5

9,8

10,0

23,0

6,3

19,0

Донбас

28,0

2,5

18,2

9,0

10,5

25,3

11,5

7,5

22,3

19,8

8,3

Київ

34,6

14,3

17,3

30,1

20,1

25,6

16,0

13,8

21,6

1,3

20,3

УКРАЇНА ЗАГАЛОМ

33,4

10,7

14,6

16,9

14,6

23,8

15,2

9,7

23,3

7,4

15,5

40.  Ким   Ви   себе   вважаєте   в   першу   чергу?  (одна   відповідь) Жителем свого села чи міста Жителем свого регіону Громадянином України Представником свого етносу Громадянином Росії Громадянином СРСР Громадянином Європи Громадянином світу інше_______ Важко сказати Волинь 9.2 7.2 75.0 2.0 0.3 1.5 0.3 3.3 0.0 1.3 Галичина 3.3 3.5 87.9 4.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 Пiвденний Захiд 26.8 22.3 37.8 1.0 0.3 1.5 2.5 6.3 1.5 0.0 Поділля 7.6 13.0 68.7 4.3 0.8 3.1 0.3 1.8 0.0 0.5 Центр 13.2 6.2 76.3 0.5 0.0 1.5 0.5 1.0 0.0 0.7 Полісся 10.3 7.1 72.7 2.0 0.2 1.0 0.5 4.4 0.0 1.7 Слобожанщина 6.5 10.5 69.0 1.8 0.7 6.8 0.0 2.2 0.5 2.0 Нижнє Подніпров'я 7.3 6.8 77.8 0.8 0.0 3.8 1.3 1.5 0.0 0.8 Причорномор'є 17.5 14.7 59.3 1.3 0.3 5.0 0.0 2.0 0.0 0.0 Донбас (Донецька) 10.2 35.2 37.8 1.5 0.3 4.8 0.5 8.7 0.7 0.3 Київ 6.3 7.0 79.9 0.8 0.3 0.0 0.0 5.0 0.0 0.8 УКРАЇНА ЗАГАЛОМ 10.8 12.2 67.5 1.8 0.3 2.6 0.6 3.3 0.3 0.7
Добавил: Alter Idea Дата: 2015-04-14 Раздел: Госстрой